Potvrdzujem prihlášku na Montyho kurz

Prihláška na Montyho kurz

Monty je občianske združenie. Počas prihlásenia na kurz sa stanete členom nášho združenia. Dobrovoľný príspevok za kurz je možné uhradiť priamo na tejto stránke.
Z členstva Vám nevyplývajú žiadne iné povinnosti. Rovnako, ako kurzy, aj Vaša účasť na nich je dobrovoľná.
Veríme, že sa Vám s nami bude páčiť a informácie či aktivity z kurzov budú pre Vás prínosom.

Objednávam si Monty kurz s povinnosťou platby. Oboznámil-a som sa s podmienkami, trvaním kurzu a časom, kedy sa hodiny uskutočnia.

Pre online kurzy rozumiem tomu, že zabezpečenie hardwéru a softvéru je moja povinnosť.

Ak sa z istého dôvodu nebudem môcť zúčastniť lekcie, musím o tom informovať najmenej 24 hodín vopred.

V prípade, že Monty ochorie, navrhne Vám náhradnú hodinu.

Vzdelávanie je záležitosť celoživotná. Preto nečakám zázraky za noc.

Technika je náš spolupracovník, no niekedy nás vie potrápiť. Za technické problémy spôsobené treťou stranou ( softvérovým providerom) Monty nezodpovedá.

Objednávam si kurz Slovenskej školičky.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.
Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.